UBO-registratieplicht

Sinds september 2020 zijn verengingen verplicht om eigenaren of personen die zeggenschap hebben in het UBO-register in te schrijven. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Oowner’ (de uiteindelijke belanghebbende). Een UBO is een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een vereniging. Het UBO-register maakt inzichtelijk wie binnen organisaties de UBO’s zijn. De UBO-registratie komt voort uit EU-regelgeving met als doel fraude, witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen te gaan.

Deadline 27 maart

De Kamer van Koophandel heeft verenigingen benaderd om hun UBO’s in te schrijven. De bank van een vereniging zou dit ook gedaan kunnen hebben. Mocht je vereniging niet door de KvK hiertoe benaderd zijn, dan is het slim om zo snel mogelijk contact op te nemen met de KvK waar je vereniging ingeschreven staat. De deadline voor UBO registratie is namelijk 27 maart 2022. UBO opgave kan ook online, via de website van de KvK.