BESLUIT:

Artikel 1
Aan het Hoej-Hoej-Comité wordt toestemming verleend voor het oplaten van deHoej-geit, bevestigd aan +/- 125 kleine sfeerballonnen op 5 maart 2019 tussen15:00 uur en 15:30 uur lokale tijd. De ballonnen met de Hoej-geit wordenopgelaten vanuit Schinveld, gemeente Onderbanken.

Lees de beschikking.

Bestand Type Grootte
18 64336 Beschikking Oplaten Hoej Hoej Geit Schinveld pdf 359,56 KB