Op woensdag 20 november kwam de KNVvL-Ledenraad bijeen voor de Najaarsvergadering. Het quorum is ruim gehaald wat betekent dat de volgende zaken konden worden vastgesteld:

- Jaarrekening 2018
- Jaarverslag 2018
- Contributiebedragen 2020

Samenstelling Hoofdbestuur

De Ledenraad heeft bij acclamatie Ronald Schnitker voor een volgende termijn tot voorzitter van het Hoofdbestuur benoemd. Hiermee gaat Ronald zijn tweede termijn in als voorzitter na zijn aanstelling in 2015.

Het Hoofdbestuur heeft afscheid genomen van secretaris Wouter Stigter. Als blijk van dank ontving Wouter een fraaie bos bloemen, een fles goede wijn en 'De Dikke Schnitker', het boek van Ronald Schnitker over luchtvaartwetgeving.

Vacatures Hoofdbestuur

Met het vertrek van Wouter en het afscheid van bestuurslid Rieteke van Luijt eerder dit jaar, is er ruimte voor vers bloed in het hoofdbestuur. Bekijk de vacature via deze link en maak voor 15 december kenbaar dat jij mee wilt helpen om zo veel mogelijk mensen te laten vliegen. Zo veel, ver en zo hoog mogelijk. Maar wel volgens de regels.

Wouter Stigter (l) onvangt uit handen van directiesecretaresse Elianne Mercx een enorme bos bloemen
Wouter Stigter (l) onvangt uit handen van directiesecretaresse Elianne Mercx een enorme bos bloemen