De overheid ziet zich door de wederom oplopende besmettingscijfers van COVID-19 genoodzaakt om aanvullende maatregelen te nemen. Sportverenigingen die financieel in nood zitten door de Coronacrisis kunnen een beroep doen op een noodkrediet dat SWS kan borgen.

Noodkredieten

Door de Coronamaatregelen is het goed denkbaar dat sportclubs ‘een financieel tekort’ in de exploitatie krijgen. “Stel je hebt door het Coronavirus een schadepost van 100.000 euro. Aan eigen geld heb je als vereniging 20.000 euro en aan compensatie ontvang je van diverse partijen 30.000 euro. Dan heb je nog 50.000 euro te kort”, rekent SWS-directeur Dick Zeegers voor. “SWS en banken schieten sportclubs graag te hulp door kortlopende kredieten mogelijk te maken om te voorkomen dat een club failliet gaat”, aldus Zeegers.

Voorwaarden noodkrediet

SWS helpt sportclubs als er tijdelijk een tekort is. ,,We kunnen -door een bijdrage van het Ministerie van VWS- kosteloos borgstellingen van maximaal 250.000 euro verstrekken met een maximale looptijd van 7 jaar. Wel stellen we een aantal voorwaarden”, wil Zeegers benadrukken. “Het is een lening die bij de huidige bank van de club moet worden afgesloten. Het is een lening en deze moet dus inclusief rentekosten worden terugbetaald. Het is dus geen gift. De vereniging moet kunnen aantonen dat er schade is door de Corona-crisis en dat de club de lening in de komende jaren kan aflossen. We kunnen dus geen tekorten financieren die er al waren voor deze crisis.”

Voorkomen van faillissementen

Het Noodkrediet is er om de sportclubs die voor de sluiting van de sportparken financieel gezond waren, door de crisis heen te helpen. Zeegers is zich ervan bewust dat hierdoor keuzes moeten worden gemaakt bij het toekennen van een borgstelling die grote gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van sportclubs. “Het is absoluut niet onze insteek, maar in theorie wel goed denkbaar dat wij borgstellingsaanvragen van verenigingen moeten afwijzen. Dit aangezien er bijvoorbeeld al voor de Coronacrisis sprake was van een fors tekort. In die gevallen kan het zo zijn dat een faillissement van een vereniging niet voorkomen kan worden. Nogmaals wil ik benadrukken dat dit uiteraard niet het gewenste scenario is, maar dit zou wel voor kunnen komen. Het Noodkrediet is er om de clubs te helpen die tijdelijk problemen hebben. Niet de clubs waar dit al langer speelde.”

Bron: SWS

Borgstelling Noodkrediet aanvragen

Vraag de borgstelling Noodkrediet aan via deze pagina op de website van SWS.