Binnen een aantal weken treedt een nieuwe regeling in werking die geschikte Micro Light Aeroplanes (MLA) in staat stelt het maximale startgewicht te verhogen naar 600 kg. De KNVvL heeft samen met AOPA de krachten gebundeld om het belang hiervan onder de aandacht te brengen bij de overheid en dit er doorheen te krijgen. Grote dank ook aan onze General Aviation contactpersoon van het ministerie die hier de tanden in heeft gezet.

De European Aviation Safety Agency (EASA) Basic Regulation geeft lidstaten de gelegenheid om te kiezen voor een zogenaamde Opt-Out. Daarmee komen deze toestellen te vallen onder nationale regelgeving. De regeling Nationale Veiligheidsvoorschriften Luchtvaartuigen is aangepast zodat het mogelijk wordt op basis van een aantal technische uitgangspunten en geluid certificatie een MLA in te schrijven met een Maximum Take-Off Mass (MTOM) van 600 kg. Voor MLA watervliegtuigen geldt overigens een MTOM van 650 kg.

Er wordt momenteel gewerkt aan uitgebreide documentatie over deze regeling en een uitleg over het gebruik maken hiervan. Dit zullen we zo snel mogelijk delen. Ook zullen we de formele inwerkingtreding van de regeling communiceren. Deze ligt nu ter ondertekening bij de minister en wordt binnenkort verwacht.