Wetgevingsoverleg Sport 2024

Op 12 februari 2024 zal het Wetgevingsoverleg Sport 2024 plaatsvinden in de Tweede Kamer. NOC*NSF heeft voorafgaand aan dit overleg, namens de georganiseerde sport, een position paper aangeboden aan de Tweede Kamer.

Position paper van NOC*NSF

In de position paper wordt onder andere aandacht besteed aan ruimte voor sporten binnen het ruimtelijk beleid. We zoeken in Nederland naar ruimte voor woningen, natuur, landbouw en energie, maar sport wordt momenteel niet of te laat meegenomen. Voor luchtsporters is dit ook van belang, maar dan in het luchtruim. De KNVvL heeft zich daarom samen met het N*N ingezet om ook dit terug te laten komen in de position paper van NOC*NSF. Plannen voor het luchtruim door bijvoorbeeld Defensie, grijpen namelijk in op deze openbare ruimte.