Recentelijk heeft het Ministerie van Defensie een stuk gepubliceerd waarin zij aangeeft meer ruimte op de grond en in de lucht nodig te hebben in het kader het waarborgen van de militaire missie effectiviteit. Veel meer ruimte, waarbij op de website per provincie is aangegeven wat nodig zou zijn. Voor de goede orde, het betreft geheel Nederland en kan heel veel impact hebben. In een zgn. Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat welke activiteiten worden onderzocht en hoe het onderzoek plaatsvindt. Op dit veelomvattende plan kan gereageerd worden, hoe staat in het participatieplan. Reacties kunnen t/m 12 februari worden ingestuurd.

De KNVvL zal een overkoepelende reactie op dit Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) insturen. Alle betrokkenen, dus ook luchtsportclubs en verenigingen kunnen daarbij zelf een reactie insturen. Op dinsdag 16 januari a.s. is er een digitale informatiebijeenkomst over dit onderwerp, van 19.30 tot 21.00 uur. Alle stukken, en hoe een reactie in te sturen, en een aanmeldlink voor de bijeenkomst staan op https://www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie.