Na de zomer organiseert de KNVvL afdeling Drones twee workshops. Een is gericht op fotografie voor gevorderden en de ander op video voor gevorderden. Tipje van de sluier: degene die de inhoud van de workshops vormgeeft is een bekende in de drone gemeenschap.

Inventarisatie

Begin april heeft KNVvL afdeling Drones aan de leden gevraagd om een vragenlijst in te vullen om inzicht te krijgen in de behoefte aan scholing. Aan de hand van deze uitkomsten organiseert de KNVvL twee workshops. De bijeenkomsten en workshops zijn exclusief voor leden. 100 leden vulden de inventarisatie in.

Samenvattende conclusie

  • Er is met name interesse in workshops fotografie en video voor gevorderden.
  • Van merendeel is de voorkeur om de bijeenkomsten/workshops door de week te laten plaatsvinden.
  • Er is een grote interesse in een breed scala aan andere onderwerpen, zoals surveying (3D mapping), inspecties, surveillance, agricultuur, drone ontwikkelingen en het delen van ervaringen.

Hieronder zijn de resultaten van de inventarisatie weergegeven.