De KNVvL is verbijsterd en ontstemd over het feit dat het Analyse Bureau Luchtvaart (ABL), onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), voorval meldingen heeft doorgezet naar de landelijke media. Het ontbreken van enige context wordt door de media lukraak ingevuld en van een conclusie voorzien die vooral gericht is op negatieve aandacht bij het grote publiek. Juist nu de Just Culture binnen de General Aviation positieve vormen begint aan te nemen en het convenant tussen ILT en de KNVvL vruchten afwerpt is deze actie vernietigend voor het vertrouwen binnen onze sector. Dit mag niet gebeuren en we zullen er met ILT binnenkort zeker over gaan spreken.

Bijna-botsingen
Er zijn over 2017 en 2018 een tweetal incidenten bekend die daadwerkelijk tot een bijna-botsing hebben geleid en die worden op een correcte en constructieve manier onderzocht, de KNVvL is hier nauw bij betrokken. Ook kijken we naar verbeteringen en middelen om GA-verkeer in ongecontroleerd luchtruim te kunnen waarschuwen voor actieve dropzones.

Contact met KNVvL
Voor meer informatie of voor inhoudelijke vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Bryan Meijers (Operations & Flight Safety) via [email protected].