Zoals al eerder vermeld konden betrokkenen reageren op de ministeriële Notitie Reikwijdte en Detailniveau, in het kader van de luchtruimherziening 2023. Clubs, centra en scholen hadden hierbij de kans om hun lokale belangen aan de orde te stellen. Uiteraard heeft de KNVvL ook een overkoepelende reactie ingestuurd. Deze reactie is tot stand gekomen door de inzet van de Werkgroep Luchtruim, en medewerkers van het kantoor KNVvL.

17 zienswijzen

De KNVvL reactie is op hoofdlijnen ingezet en bevat een totaal van 17 zienswijzen. Deze hebben betrekking op governance van de luchtruimherziening, Lelystad, plan-MER, de aansluiting van het luchtruim met de buurlanden, de diverse opties ten aanzien van een TMA, de invulling van het TGAL rapport van 2016, het voorziene militaire oefengebied voor de F-35, CO2 uitstoot, vliegveld Teuge en de algemene belangen van General Aviation. Ook AOPA heeft een reactie ingestuurd. Al deze zienswijzen worden door het ministerie beoordeeld waarna er een reactie komt. Als KNVvL zijn we benieuwd in hoeverre onze zienswijzen worden verwerkt.