Op 15 mei 2020 is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 gepubliceerd. In deze nota wordt het beleid geschetst voor de luchtvaart in Nederland voor de komende 30 jaar, met uitzondering van de militaire luchtvaart. General Aviation en de luchtsporten komen ook in dit ontwerp aan bod, maar de hoofdpunten blijven de rol en groei van Schiphol, KLM en Lelystad. Opnieuw is de rol die wij in dit beleidsstuk krijgen toebedeeld erg summier. Het ontwerp is online voor commentaar gepubliceerd.

Reactie KNVvL

Uiteraard hebben we een reactie ingestuurd op de punten die jullie, onze leden, raken. Deze reactie is tot stand gekomen door commentaar en suggesties vanuit verschillende hoeken te verzamelen. Wij hebben hier een coördinerende rol in gehad en veel vrijwilligers van de verschillende afdelingen hebben hier hard aan meegewerkt. Daarnaast hebben ook AOPA en NACA hun reactie geleverd, waarna wij alles hebben samengevoegd tot onderstaand document.

Waar onze luchtsporten in de nota worden genoemd gaat dit met name over het verminderen van mogelijkheden en locaties. Dit geldt vooral voor parachutespringen. Wij willen uiteraard onze plek in het luchtruim niet kwijtraken en gaan graag in gesprek om een toekomstbestendige verdeling met alle partijen te maken. Wij willen met deze gesprekken de mogelijkheden verkennen die de luchtruimherziening van 2023 ons zou kunnen bieden.


De ontwerpnota is ingedeeld in vier kernpunten: veiligheid, verbinden (netwerkkwaliteit), milieu (geluidshinder, stikstof, fijnstof) en klimaat (CO2). Alle relevante informatie over de ontwerpnota is te vinden via de volgende link: https://luchtvaartindetoekomst.nl/actueel/1663224.aspx

Onze reactie op het ontwerp kun je hieronder vinden. Na de sluitingstermijn van commentaren zullen deze door het Ministerie worden verwerkt. Vervolgens zal de nota eind dit jaar aan de Tweede Kamer ter goedkeuring worden aangeboden. Wij houden dus ook goed in de gaten wat er van onze reactie in dit uiteindelijke stuk verwerkt wordt.