In verband met de wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) is het Nationaal Dopingreglement (NDR) aangepast. Het reglement zal op 1 juli 2023 in werking treden.

De aanpassingen in het NDR 2023 gaan over de volgende zaken:

  • Het vervangen van de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND), een commissie van de Dopingautoriteit, door de Beoordelingscommissie dopingzaken - een nieuw zelfstandig bestuursorgaan.
    Dit is gebeurd naar aanleiding van een verzoek van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA), om de BND volledig los van de Dopingautoriteit te positioneren. De Beoordelingscommissie dopingzaken wordt bij wet ingesteld. Daartoe is de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) aangepast. De inwerkingtreding van de gewijzigde Wuab eist dat ook het ISR Nationaal Dopingreglement wordt aangepast. Dit heeft verder geen directe gevolgen voor sporters of sportbonden.
  • Daarnaast zijn hier en daar de teksten van het reglement opgeschoond of verduidelijkt.

Het nieuwe Nationaal Dopingreglement is bij ons op de website te vinden op de pagina KNVvL reglementen, onder het kopje Reglementen ISR.