Wat kun je doen, en wat moet je niet doen met parachutemateriaal in dit coronavirus tijdperk? We krijgen er veel vragen over, specifiek over reiniging. Er zijn diverse vliegende afdelingen die van parachutes en noodvalschermen gebruikmaken. KNVvL adviseert het volgende, op basis van adviezen van onder andere de Parachute Industry Association, PIA.

Voorkomen van besmetting

Het algemene advies aan luchtsporters is: bij verkoudheid, niezen, hoesten, koorts, etc. blijf je thuis. Je gaat dan ook niet naar je club, school of vereniging, en ook zeker niet de lucht in. Als je niet op je luchtsportlocatie bent dan kun je ook geen parachutemateriaal besmetten. En als je het thuis hebt liggen, blijf er dan vanaf.

Gebruik van parachute materiaal

Ook bij het gebruik is voorkomen beter dan genezen. Stop de verspreiding van het virus zoveel als mogelijk. Er van uitgaande dat je niet besmet bent kun je dit op de volgende manieren doen:

  1. Vermijd contact met de onbeschermde huid. Draag schone handschoenen.
  2. Laat een parachute slechts door een persoon gebruiken. Is dit niet mogelijk, beperk dan het gebruik tot een zo klein als mogelijke groep (bij voorkeur twee personen), en verander de samenstelling van deze groep niet.

Ontsmetten van parachutemateriaal

Voor zover de KNVvL bekend zijn er geen geschikte middelen om parachutemateriaal zonder gevolgen voor dit materiaal te ontsmetten. Zie hierover ook de bijlage van de PIA. Alle schoonmaak- en desinfecterende middelen worden afgeraden omdat ze ofwel het materiaal aantasten, ofwel de gevolgen niet bekend zijn.

Ook desinfecterende gel wordt afgeraden. Als deze gel opdroogt vervliegt de alcohol en blijven de oliën en vetten die daarin zitten over. Het virus kan zich hier juist weer makkelijker aan hechten. Op alcohol gebaseerde schoonmaakmiddelen zijn licht ontvlambaar en kunnen brandwonden veroorzaken. Dit ontvlammen kan ook gebeuren door statische elektriciteit. Sommige coatings op parachutes kunnen ook nog door alcohol aangetast worden. Dat dit type schoonmaakmiddelen wordt afgeraden is dus evident.

Het enige wat eventueel zou kunnen is reinigen met lauw water en een zachte zeepsoort. Het materiaal is dan echter nat en kan enige tijd niet gebruikt worden. Ook kan bij het natmaken van een parachuteharnas de parachute daarbinnen nat, dan wel vochtig, worden zonder dat deze een goede kans tot drogen krijgt. En het harnas zelf moet ook 100% droog zijn alvorens opgeborgen te worden. Ook deze manier van reinigen heeft dus nadelen.

Het beste advies is om gebruikt parachutemateriaal 3 dagen (72 uur) niet meer te gebruiken. De onderzoeken die er nu zijn wijzen erop dat het virus na die periode niet meer actief is.

Bron: https://www.pia.com/blog/covid-19-procedures-for-parachute-systems-and-materials/