Het Openbaar Ministerie en de luchtvaart

In Nederland worden onderzoeken naar mogelijke strafbare feiten die plaatsvinden binnen de burgerluchtvaart, door het Expertisecentrum Luchtvaart van het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland behandeld. Hier werkt ook de landelijk coördinerend luchtvaartofficier van justitie. In het kader van Just Culture publiceert het OM een aantal geanonimiseerde cases.

Just Culture

In de luchtvaartwet- en regelgeving wordt een groot gewicht toegekend aan het belang van 'Just Culture', die betrokkenen aanmoedigt om voorvallen te melden en daarvan te leren zonder hen van de normale verantwoordelijkheden te ontheffen.

Het OM ziet de veiligheid in de luchtvaart als een wezenlijk aspect van het algemeen belang voor onze samenleving. Dit aspect wordt daarom nadrukkelijk meegewogen bij de afdoening van luchtvaartzaken. In het kader van Just Culture publiceert het OM nu dus geanonimiseerd een aantal cases. Het OM wil zodoende ook een bijdrage leveren aan het bevorderen van een ‘Just Culture’.

Lees meer op de website van het OM.