Het wordt langzaam weer wat drukker in het luchtruim en de KNVvL kreeg van MilATCC (Dutchmil) het volgende bericht met het verzoek deze informatie te delen. Laten we samen ervoor zorgen dat de FIS dienstverlening zo efficiënt mogelijk beschikbaar blijft.

Met de komst van de zomer en de versoepelingen van het COVID beleid kan er ook vanuit de lucht van het mooie weer worden genoten. Hiermee neemt ook de behoefte aan vluchtinformatieverstrekking toe. Hoewel er binnen het MilATCC de laatste jaren hard is gewerkt aan het verbeteren van de vluchtinformatieverstrekking, staat deze vorm van dienstverlening door de aanhoudende personele tekorten nog altijd onder druk.

Om de kwaliteit en continuïteit zo goed mogelijk op peil te houden is het daarom van belang met elkaar een juiste balans te vinden. Deze balans kan van de kant van de luchtvarenden worden verbeterd door nut en noodzaak af te wegen alvorens er wordt opgeroepen. Hiermee neemt de bereikbaarheid van Dutch Mil Info toe waardoor er meer aandacht kan worden besteed aan de mensen die om uiteenlopende redenen behoefte hebben aan dienstverlening.

De bereikbaarheid neemt tevens toe door, indien oproepen noodzakelijk is, kort en bondig te communiceren. Hierbij is het van belang om een oproep te beperken tot maximaal de volgende elementen:
- Callsign
- Positie
- Vliegveld van vertrek
- Bestemming
- Verzocht type dienstverlening

Wij rekenen op ieders medewerking om er samen een mooie luchtvaartzomer van te maken!