Zoals reeds enige jaren aangekondigd, moeten zweefvliegers en ballonvaarders er rekening mee houden mee dat de geldigheid van hun KNVvL brevetten, het GPL en BPL, en de KNVvL medische verklaringen voor deze luchtsporten beperkt is, en zou eindigen op 8 april 2020. Recent is echter vernomen dat EASA het voornemen heeft om de invoering van de EU FCL regelgeving uit te stellen tot 8 april 2021. Dit is echter nog niet officieel gepubliceerd. Toch is het van belang dat vliegers en keuringsartsen hier alvast van op de hoogte zijn omdat het voor sommige vliegers voordelen heeft langer door te vliegen met het nationale KNVvL-brevet en medisch certificaat. De KNVvL heeft besloten dit nu al aan te kondigen, in afwachting van het definitieve besluit.

Geldigheid KNVvL medische verklaring
Op de KNVvL medische verklaringen staat de datum van de uiterste geldigheidsduur vermeld. Als deze datum voorbij 8 april 2020 ligt, blijft de medische verklaring geldig tot de aangegeven datum. Daarna is een nieuwe keuring nodig, waarbij wij adviseren om een EU LAPL of evt. klasse 2 te laten doen. Dit omdat het uiteindelijk voor alle zweefvliegers en ballonvaarders verplicht wordt.

Wanneer LAPL, klasse 2 of 1
Belangrijk om te weten: wanneer het GPL of BPL geconverteerd wordt naar een EU (EASA) brevet, moet je al beschikken over een geldige EU (EASA) medische verklaring, LAPL of klasse 2. Met een LAPL-brevet en LAPL-medical kun je in alle Europese lidstaten vliegen. Daarbuiten is, bij een LAPL-brevet, een klasse 2 keuring nodig.
Een klasse 1 medical is vereist voor de commerciële (beroeps)luchtvaart. Een klasse 1 medical is ook geldig voor klasse 2 en LAPL, een klasse 2 medical is ook geldig voor LAPL. Een LAPL medical heeft een langere geldigheidsduur dan de andere medische certificaten.
De sportartsen en andere keuringsartsen die KNVvL keuringen mogen doen, zijn op de hoogte gesteld van het voorgenomen uitstel.

Opleiding
Het voorgenomen besluit is uitsluitend van toepassing op de zweef- en ballonbrevetten en medische keuringen. De opleiding tot zweefvlieger of ballonvaarder kan vanaf 8 april 2020 uitsluitend via een Declared Training Organisation (DTO)