Voor de derde keer is de opening van vliegveld Lelystad uitgesteld. Waar bij het eerste en tweede uitstel een nieuwe datum werd genoemd blijft dit nu achterwege. En daarmee ook de onzekerheid, zowel voor de voorstanders áls de tegenstanders. Wordt het misschien een afstel? Wat de KNVvL betreft zou het voor de belangen van de lichte luchtvaart een afstel mogen worden. Maar uiteraard blijft de KNVvL betrokken bij een uitgestelde opening van vliegveld Lelystad, het liefst dan in combinatie met de voorziene luchtruimherziening van 2023.