Op 4 februari a.s. is er door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) een informatiebijeenkomst gepland over het definitieve ontwerp van de VFR-routes ter ontsluiting van Lelystad. Dit o.a. gezien het nieuwe aanwijzingsbesluit van de luchthaven en de wijziging van ongecontroleerd naar gecontroleerd luchtruim. Het gaat om aan- en uitvliegen onder VFR condities. Hier zijn 2 routes voor ontworpen.

Binnen de Lichte Luchtvaart kunnen wij ons echter niet verenigen met deze ontwerpen. Er zijn diverse overleggen over de ontwerpen geweest, maar dit ontwerp is nooit met de KNVvL, noch met AOPA besproken. Nadrukkelijk wordt gewezen op de vliegveiligheid in relatie tot de te bouwen windmolens.

Hierover is op 24 januari jl. een brief van de sector aan de gebruikers van Lelystad gestuurd waarin ons standpunt wordt onderbouwd. Wij vragen daarin de gebruikers naar de bijeenkomst te gaan en hierover vragen te stellen aan LVNL en CLSK.

Hieronder vind je de brief zoals wij die hebben verstuurd. Ook het ontwerp vind je hieronder.

Vragen of reacties?
Stuur een mail naar [email protected].

Bestand Type Grootte
Gezamenlijke Brief Inzake Vfr Routes Aan Gebruikers 1 pdf 230,398 KB
Concept Eh Ad 2 Ehle Vac 1 pdf 134,153 KB