Verlening ontheffing

Zoals verwacht is de ontheffing voor medische certificaten met vier maanden verlengd. De verlenging is geldig tot en met 18 november 2020.

Bestand Type Grootte
NL Exemption COVID 19 FCL OPS MED ATCO CAW pdf 88,845 KB

Ontheffing voor medische certificaten KNVvL

De KNVvL Medische Commissie, gemachtigd door het KNVvL Hoofd Bestuur, verleent als volgt een vrijstelling voor de geldigheid van de KNVvL vliegmedische certificaten.

Voor alle houders van een KNVvL vliegmedisch certificaat waarvan de geldigheid verloopt met ingang van 18 maart 2020 tot en met 18 november 2020, wordt de geldigheidsduur verlengd tot 1 december 2020.
De volgende voorwaarden zijn daarbij van toepassing:

  • U bent in het bezit van een KNVvL vliegmedisch certificaat dat geldig is op 18 maart 2020 of later.
  • Als u een “beperking” heeft op uw vliegmedisch certificaat, anders dan een bril of contactlenzen, dan moet u EERST contact opnemen met de KNVvL Medische Commissie.
  • U moet een kopie van deze Vrijstelling (zie bijlage hieronder) bij uw KNVvL vliegmedisch certificaat bij u dragen.

De medische commissie is te bereiken via [email protected] of telefonisch: 06-27091562 of 06-21858366.

Bestand Type Grootte
General Approval KNVvL medicals COVID 19 pdf 116,47 KB

Ontheffing voor medische certificaten ILT

De ontheffing voor medische certificaten klasse 2 en LAPL is 26 maart jl. gepubliceerd en per direct van kracht. Daarnaast is er een revisie op de eerdere ontheffing. Hierin is de geldigheidsduur van AME certificaten gewijzigd naar 18 november 2020 in plaats van een jaar. Beide ontheffingen zijn onderaan deze pagina te vinden.

Samengevat is de geldigheidsduur van medische certificaten zonder beperkingen, behalve brilrestricties, opgerekt met 4 maanden vanaf de vervaldatum van het medisch certificaat of tot de geldigheidsdatum van de ontheffing 18 november 2020. Voorwaarde is wel dat de geldigheidsdatum van het (medisch) certificaat of medical report ligt op of na 18 maart 2020 (klasse 1, 3, cabin crew, AME’s) respectievelijk 26 maart 2020 (klasse 2 en LAPL).

Ontheffingen medische certificaten: