Onderzoek ter verbetering van de vluchtvoorbereiding in de kleine luchtvaart

Eind oktober 2023 heeft ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) aangekondigd een onderzoek te starten ter verbetering van de vluchtvoorbereiding in de kleine luchtvaart. Op verzoek van ILT heeft de KNVvL een oproep gedaan voor vrijwilligers die geïnterviewd willen worden door ILT, wat vervolgens in de maanden november en december heeft plaatsgevonden. Maar liefst twintig vliegers zijn geïnterviewd over de vluchtvoorbereiding en de rode draad van deze interviews is de bevestiging dat vliegers bevlogen mensen zijn die het vliegen en de vluchtvoorbereiding serieus nemen.

Opzet vragenlijst verbeteringen vluchtvoorbereiding

De interviews zijn de input geweest voor het opzetten van een vragenlijst met als kern de vraag waar de vluchtvoorbereiding (nog) beter kan. De onderzoekers van ILT danken de geïnterviewden voor deze waardevolle input! De vragenlijst is inmiddels opgesteld en wordt nu getest.

Help jij ons met dit onderzoek?

Naar verwachting zal in de volgende KNVvL nieuwsbrief de vragenlijst gepubliceerd worden en zal de link naar de vragenlijst worden geplaatst. Vanuit de KNVvL alvast de oproep aan alle vliegers om deze vragenlijst in te vullen. Een goede vluchtvoorbereiding en de tools om dit uit te voeren is immers vooral in ons eigen belang. In de volgende nieuwsbrief daarover meer.