Eind december ben je benaderd om mee te doen aan een onderzoek naar de bereidheid om luchtvaartvoorvallen te melden aan het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor degenen die de vragenlijst al hebben ingevuld: hartelijk dank voor je medewerking!

Mocht je dit nog niet hebben gedaan, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je alsnog aan het onderzoek wil meewerken. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer tien minuten, afhankelijk van je antwoorden. Meedoen kan nog tot 7 april!


Melden van voorvallen kan op allerlei manieren. Het heeft echter één gemeenschappelijk doel: leren van incidenten en aan de hand daarvan de veiligheid verbeteren. Het ABL en de ILT zouden graag willen weten of en wanneer je voorvallen meldt, en wat je beweegredenen achter het wel of niet melden zijn.

Daarvoor heeft ABL in samenwerking met de KNVvL en AOPA NL een vragenlijst opgesteld. Met jouw antwoorden op deze vragenlijst hopen we meer inzicht te krijgen in meldgedrag binnen de General Aviation. Bovendien willen we met de resultaten uit dit onderzoek de mogelijkheid en wijze van het melden verbeteren.

Je kunt de vragenlijst vinden op https://www.formdesk.com/minienw/GeneralAviation. De vragenlijst werkt het beste op een tablet of pc. Het ABL verwerkt je deelname en antwoorden anoniem.

Alvast hartelijk dank voor het invullen!