Na het verschijnen van Notam A0964/20 is verwarring ontstaan over het vliegen of varen met mensen uit je eigen huishouden. In de oude Notam werd nog expliciet genoemd dat mensen uit hetzelfde huishouden zijn uitgezonderd van de beperkingen, maar in de laatste Notam was deze passage plots verdwenen.

Navraag bij het ministerie leert ons dat het nog steeds is toegestaan om met mensen uit je huishouden te vliegen en dan gelden de beperkingen zoals maximaal twee POB van de Notam niet. De uitleg van het ministerie is dat de Notam slaat op de 1,5 meter regel in de noodverordening. Mensen uit hetzelfde huishouden vallen voor wat betreft afstand houden niet onder de noodverordening en zijn daarom ook niet (meer) genoemd in de Notam.

COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS.
IN ACCORDANCE WITH PHYSICAL DISTANCING COVID-19 MEASURES BASED ONTHE DIRECTIVE OF THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, WELFARE AND SPORT,GENERAL AVIATION FLIGHTS AND AERIAL WORK WITH MORE THAN 2 POB ARE PROHIBITED UNLESS A DISTANCE OF AT LEAST 1,5M CAN BE ASSURED AT ALLTIMES. USE OF FACEMASKS SHALL NOT BE ACCEPTED AS MITIGATING MEASURE.

BEFORE COMMENCING THE FLIGHT, THE PILOT AND PASSENGER/STUDENT SHALL:
1. PERFORM A HEALTH CHECK BASED ON THE RIVM GUIDELINES (HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRUS-COVID-19/WERK/CONTACTBEROEPEN)
2. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS.
3. APPLY TO ADDITIONAL COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

THE FOLLOWING TANDEM ACTIVITIES ARE PROHIBITED:
1. (POWERED) PARAGLIDING.
2. PARACHUTE FLIGHT.

POLICE, HEMS AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.
FROM: 11 MAY 2020 00:00 TO: 01 JUN 2020 23:59 EST