UPDATE 18 december 2020:
De Notes bij de NOTAM zijn aangepast. Deze zijn in de onderstaande NOTAM vetgedrukt.
Alle onderwijsactiviteiten in een vliegtuig zijn verboden en ook Deltavliegen wordt nu specifiek benoemd voor een verbod op duovliegen.


17 december 2020

In eerste instantie hadden we een beperkender NOTAM verwacht. Na overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bleek dat de maatregelen ruimte lieten voor enkele activiteiten. Hieronder volgt de toelichting op de nieuwe NOTAM.

Wij willen iedereen meegeven dat, ondanks de mogelijkheden binnen deze NOTAM, de norm nog steeds is om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Toelichting NOTAM

Dit is de situatie voor de GA betreffende vliegactiviteiten na de introductie van wijzigingen in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 sinds 15 december:

· De wijziging introduceert het sluiten van publieke plaatsen met uitzondering van o.a.: openbaar vervoer en ander bedrijfsmatig personenvervoer, mits het vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst en het vervoer geen recreatieve activiteit is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmatig en privé gebruik. Privé gebruik is namelijk uitgesloten van dit verbod, je mag immers ook privé in je auto rijden. Dit geldt dus ook voor het privé gebruik van een luchtvaartuig. Er mag dan uiteraard totaal geen sprake zijn van (betalende – in welke vorm dan ook) passagiers of dienstverlening.

· Voor alle vervoersmodaliteiten, dus inclusief de GA, geldt momenteel een verbod op de uitoefening van contactberoepen en onderwijsactiviteiten. ATO’s en DTO’s zijn geen onderwijsinstelling in de zin van het Wet op het hoger onderwijs zijn, en dus niet onder het verbod op onderwijs en de uitzonderingen van de Tijdelijke regeling maatregelen covid19 vallen, maar dat het onderwijs kwalificeert als contactberoep en om die reden verboden is. Dat is ook de wijze waarop het verlenen en verlengen van certificaten voor alle andere vervoersmodaliteiten gereguleerd worden. Momenteel wordt bekeken hoe met de opleiding en examinering moet worden omgegaan en welke ruimte de regelgeving biedt, en of vrijstellingen of coulances nodig zijn indien certificaten en brevetten niet tijdig verlengd of verleend kunnen worden. Ook wordt onderzocht of een uitzondering hiervan voor sommige vervoersmodaliteiten noodzakelijk is. Maar voor nu zijn onderwijsactiviteiten in een luchtvaartuig dus verboden.

· Commerciële luchtreclame vluchten zijn niet verboden omdat er geen sprake is van personenvervoer, maar de uitoefening van werkzaamheden (toevallig per vliegtuig). De regels en verboden die gelden voor bedrijfsmatig personenvervoer gelden dan niet. Op het moment dat er wel passagiers meegaan verandert het weer in personenvervoer, met de daarop van toepassing zijnde regels/verboden.

· Bij patrouillevluchten is geen sprake van personenvervoer, dus de regels en de verplichtingen gelden niet, maar ook de uitzonderingen dus niet. Ook hierbij wordt gekeken naar de wijze waarop dit voor de andere vervoersmodaliteiten geldt. Denk bijvoorbeeld aan vrachtwagenchauffeurs die voor hun werk samen in een vrachtwagen zitten. Dat is gewoon toegestaan, ook indien dit op minder dan 1,5m gebeurd. Hiervoor geldt namelijk weer een andere specifieke uitzondering uit de Tijdelijke regeling maatregelen: Artikel 2.2 Beroepsmatige werkzaamheden De veiligeafstandsnorm geldt niet voor personen bij de uitoefening van hun beroep, voor zover werkzaamheden in het kader van de uitoefening van dat beroep noodzakelijk zijn en niet opgepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de veilige afstand, en degenen jegens wie zij hun werkzaamheden uitoefenen. We gaan er hierbij vanuit dat vanuit de werkgeversverantwoordelijkheid er wel wordt gekeken welke hygiëne en veiligheidsmaatregelen (zoals het dragen van mondkapjes) getroffen moeten worden om de personen te beschermen. Dit zit al verwerkt in de protocollen waarmee de bedrijven als goed is allemaal werken.

Volledige NOTAM

(A2946/20 NOTAMR A2342/20
Q) EHAA/QXXXX/IV/NBO/E /000/999/5255N00454E999
A) EHAA B) 2012171731 C) 2101192259
E) COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS
IN ACCORDANCE WITH COVID-19 MEASURES BASED ON THE CURRENT COVID-19 REGULATIONS (TIJDELIJKE REGELING MAATREGELEN COVID-19) GENERAL AVIATION FLIGHTS ARE ALLOWED UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS:
1. COMMERCIAL GENERAL AVIATION FLIGHTS TRANSPORTING PEOPLE ARE ALLOWED WHEN THE SOLE PURPOSE OF THE FLIGHT IS TO TRAVEL TO A DIFFERENT LOCATION AND IT CAN NOT BE CONSIDERED A LEISURE FLIGHT
2. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS
3. REGISTRATION AND IDENTIFICATION OF PASSENGERS
4. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO USE A MANDATORY NON MEDICAL FACE MASK FROM BEFORE BOARDING UNTIL AFTER DISEMBARKING,
5. BEFORE BOARDING, A HEALTH CHECK OF ALL POB SHALL BE PERFORMED BY CREW BASED ON THE RIVM GUIDELINES HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRU...
6. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

NOTE:
1. POLICE, HEL EMERGENCY SERVICE AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.
2. INSTRUCTION, EXAMINATION, PROFICIENCY AND TRAINING FLIGHTS ARE PROHIBITED. SOLO TRAINING FLIGHTS EXEMPTED.
3. THE FOLLOWING TANDEM ACTIVITIES ARE PROHIBITED:
-(POWERED) PARAGLIDING.
-PARACHUTE FLIGHT
-HANGGLIDING

17 DEC 17:31 2020 UNTIL 19 JAN 22:59 2021. CREATED: 17 DEC 17:31 2020