Luchtruimschendingen (airspace infringements) zijn voorvallen waarbij een vliegtuig zonder toestemming gecontroleerd luchtruim binnenvliegt. Deze vinden vooral plaats nabij de luchtverkeersgebieden van Amsterdam, Eindhoven en Maastricht Airport en in gebieden met beperkingen.

Oorzaken luchtruimschendingen

- Verkeerde interpretatie van het luchtruim / kaart / locatie.
- Onvoldoende bewustheid van de vlieger.
- Afleiding.
- Complexiteit van het luchtruim / kaart / omgeving.
- Onvoldoende vluchtvoorbereiding.
- Verkeerde interpretatie en gebruik van navigatiemiddelen.

De werkgroep luchtruimschendingen, waar de KNVvL deel van uitmaakt, heeft de folder Voorkom luchtruimschendingen ontwikkeld om vliegers te wijzen op de risico's die verbonden zijn aan luchtruimschendingen en hoe deze voorkomen kunnen worden.

Bestand Type Grootte
2018 10 Folder Voorkom Luchtruimschendingen Ed 2 pdf 3,482 MB