Nieuwe editie Luchtvaartkennis

Half september kwam nummer 3 van de 73 ste jaargang van luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS, dat door de gelijknamige KNVvL afdeling wordt uitgegeven.

In dit nummer aandacht voor het bezoek van het “Escadrille des As” van de Franse luchtmacht aan Soesterberg in 1931. Harm Hazewinkel gaat in op de achtergronden van dit bezoek, dat onderdeel was van een tocht van meer dan 10000 km langs een groot aantal Europese landen. De zes vliegtuigen van het “Escadrille” werden gevlogen door beroemde Franse vliegers, waaronder oceaanvliegers en wereldrecordhouders.

Verder gaat Arno Landewers in op de levering van Fokker F27 Friendships en F28 Fellowships aan Libië. In het midden van de jaren 70 kon Fokker een behoorlijk aantal vliegtuigen leveren aan de Libische staatsluchtvaartmaatschappij, hoewel de Libische leider Khadaffi een behoorlijk antiwesterse houding had. Binnen enkele jaren begon de Amerikaanse inlichtingendienst zich druk te maken over zowel de F27’s in Libië als de levering van F28’s aan Libyan Arab Airlines.

Frits Gerdessen beschrijft de ontwerpen van twee forse vliegboten door Koolhoven uit de jaren 30. Hoewel beide het tekenbord niet verlieten werd er destijds in de pers ruim aandacht aan besteedt. De KLM had echter bedenkingen bij het vliegen met vliegboten.

In een artikel van Peter Groeskamp wordt teruggeblikt op de “volksvliegtuig” hype in de jaren 30 middels de visie van F. Van Slooten, redacteur van het tijdschrift Het Vliegveld, over de opkomst van goedkope sportvliegtuigen.

Verder in LUCHTVAARTKENNIS 2023-3 twee fotoverslagen: Wim Snieders gaat in op de brand in hangaar 10 op Schiphol-Oost op 29 juni 1968. Bovendien is er een kort fotoverslag van de International Rescue Helicopter Meeting op Ypenburg in mei 1970. Tot slot gaat Coen van den Heuvel in op de achtergrond van het registeren van diverse voormalig Brits geregistreerde ballonnen met Belgische eigenaren in het Nederlandse Luchtvaartuig Register in de afgelopen maanden.

In de vaste rubriek “in model” beschrijft Paul Beukema een model van de Morane- Saulnier MS AR-35EP2 M-59 van de LA-KNIL. De andere vaste rubrieken zijn de boekbesprekingen, de rubriek over luchtvaarthistorie op het Internet en het overzicht van de mutaties in het Nederlandse Luchtvaartuig Register.

Voor abonnementen op LUCHTVAARTKENNIS of lidmaatschap van de afdeling (inclusief een abonnement op het tijdschrift Verenigde Vleugels): www.luchtvaartkennis.net of www.knvvl.nl