LUCHTVAARTKENNIS No.3 2021

Aan het begin van de herfst kwam het derde nummer van Luchtvaarthistorisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS van 2021 (de 71ste jaargang) uit, dat wordt uitgegeven door de KNVvL afdeling Luchtvaartkennis.

In dit nummer aandacht voor het Super Sonic Transport (SST) programma 1961-1971. Hoewel in mei een van de projecten is stilgezet, wordt momenteel in de Verenigde Staten na ruim 50 jaar weer gewerkt aan commerciële supersonische vliegtuigen. Al vanaf begin jaren 60 werden plannen voor supersonische verkeersvliegtuigen uitgewerkt, er werd verwacht dat ze een groot deel van het luchtverkeer zouden overnemen. Dit resulteerde in de Frans/Britse Concorde (en een tegenhanger uit de Sovjet Unie), bovendien plaatsten diverse luchtvaartmaatschappijen, waaronder de KLM, orders voor een ontwerp van Boeing dat voortkwam uit het Super Sonic Transport (SST) programma. Arno Landewers beschrijft de SST programma uitgebreid.

Verder in LUCHTVAARTKENNIS 2021-3 het tweede deel van een artikel over Airspeed Envoys PH-ARK en PH-ARL van Jan Evert Leeuw. In deel 1 van dit artikel, in LUCHTVAARTKENNIS 2021-2, werd de aanschaf van twee Airspeed Envoys door D.H. Reinders in 1937 beschreven. De toestellen bleken afkomstig uit Antwerpen, waar ze van een schip waren geladen omdat het vermoeden was dat ze voor een van de strijdende partijen in de Spaanse burgeroorlog bestemd waren. Na een beslagname in verband hiermee en een rechtszaak leek in de loop van 1939 niets het vliegen met beide machines tegen te houden. Het artikel gaat in op de rol van wapenhandelaar Michel Holzmann bij de aankoop van beide Envoys en de ontwikkelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen beide machines in gebruik werden genomen door de Luftwaffe.

Harm Hazewinkel beschrijft de vlucht van de Wallaby, die met vliegers Matthews en Kay in 1919/20 naar Bali vlogen. Het zou nog tot 1924 duren voor en aleer de eerste vlucht van Nederland naar Indië werd gemaakt. Maar voordien hadden reeds drie vliegtuigen ons rijksdeel door de lucht bereikt. Dat de eerste vlucht vanuit Europa, op weg naar Australië, werd gemaakt door de Vickers Vimy G-EAOU (“God ‘Elp All of Us”) is algemeen bekend, zeker sinds ook in 1994 (met een replica) nog een herhaling werd gemaakt. Het tweede vliegtuig dat Indië bereikte was een Sopwith Wallaby, gevlogen door Matthews en Kay. Die tocht eindigde op Bali, maar is zeker ook de moeite waard om te worden verteld.

Vorig jaar schonken we in ons blad al aandacht aan de activiteiten van Sonnig Jet, dat met Arubaans geregistreerde vliegtuigen vluchten maakt voor het LNA (Libyan National Army), een van de strijdende partijen in Libië. Arno Landewers bespreekt nieuwe gerelateerde ontwikkelingen, ondermeer rond een Pilatus Porter die via Nederland in Libië belandde.

In de vaste rubriek “In model” bespreekt Paul Beukema de bouw van een model van de Lockheed P2V-5 Neptune van de MLD. Ook de andere vaste rubrieken (de boekbesprekingen, de rubriek over luchtvaarthistorie op Internet en een overzicht van recente mutaties in het Nederlands luchtvaartuig register) ontbreken niet.

Interesse?

Voor abonnementen op LUCHTVAARTKENNIS (EUR 37,- per 4 nummers) of lidmaatschap van de afdeling (inclusief een abonnement op het tijdschrift Verenigde Vleugels): www.luchtvaartkennis.net of www.knvvl.nl