LUCHTVAARTKENNIS No.4 2020

Half december 2020 is nummer 4 van de 70ste jaargang van luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS verschenen, uitgegeven door de afdeling luchtvaartkennis van de KNVvL. In dit nummer besteed Harm Hazewinkel aandacht aan de vergeten Schlesinger luchtrace uit 1936, van Portsmouth naar Johannesburg. “De race was een complete nonsens. Ik ben blij dat we de terugtocht niet in een lijkenzak maakten.” Aldus Charles W.A. Scott bij zijn terugkeer in Engeland na de door hem en Giles Guthrie gewonnen race. In een terugblik op dat jaar constateerde ‘Flight’ over die race dat “hoe minder erover wordt gezegd, des te beter.” Inderdaad leeft deze thans vrijwel vergeten race van Portsmouth naar Johannesburg niet voort als een hoogtepunt in de luchtvaartgeschiedenis. Maar als het om drama gaat, blijft het de moeite waard erover te vertellen.

Verder een artikel over de huis-architect van de KLM, Dirk Roosenburg, door Arno Landewers. Vanaf de Eerste Luchtvaart Tentoonstelling Amsterdam (ELTA) in 1919 tot aan zijn overlijden in 1953 werkte KLM administrateur/directeur Albert Plesman samen met architect en vormgever Dirk Roosenburg. Roosenburg ontwierp ondermeer het beroemde KLM­ vink logo en stationsgebouwen voor diverse vliegvelden. Hij drukte daarmee een belangrijke stempel op de vooroorlogse Nederlandse luchtvaart infrastructuur.

Coert Munk gaat in op nieuw archiefmateriaal over de Bücker Bestmann “Ploon”, de latere PH-AAA, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door Nederlandse stoottroepen werd gebruikt. De stoottroepen blijken ook nog een tweede vliegtuig gebruikt te hebben: een Gotha 150.

Tevens vindt U in dit nummer enkele boekbesprekeningen, en de vaste rubrieken over luchtvaarthistorie op Internet, modelbouw (met deze keer een beschrijving van een model van de Pander D door Paul Beukema) en een overzicht van recente mutaties in het Nederlands luchtvaartuig register.

Interesse?

Voor abonnementen op LUCHTVAARTKENNIS (EUR 39,- per 4 nummers) of lidmaatschap van de afdeling (inclusief een abonnement op het tijdschrift Verenigde Vleugels): www.luchtvaartkennis.net of www.knvvl.nl