Op 21 februari 2020 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP) 2020-2024 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het NLVP beschrijft hoe de veiligheid in de Nederlandse burgerluchtvaart is geborgd in de samenhang tussen beleid, toezicht en de luchtvaartorganisaties.

Namens IenW nodigen we je van harte uit om aan de Netwerkdag Luchtvaartveiligheid deel te nemen.
De Netwerkdag is een gelegenheid bij uitstek om je als betrokkene in het luchtvaartdomein te voorzien van belangrijke en nuttige informatie over de veiligheid in de luchtvaart, en daarnaast netwerkkansen te bieden.

Datum: 28 juni 2021
Tijd: 19.00 - 21.15 uur
Locatie: Online

Aanmelden

Ja kan je tot uiterlijk 21 juni a.s. aanmelden via het volgende formulier: https://forms.gle/vPSJXsY8tPZz24DP7.

Voorlopig programma

Tijdens de bijeenkomst kunt u deelnemen aan diverse deelsessies, te weten:
- de Nationale Veiligheidsanalyse (NVA)
- Luchtruimschendingen
- Veiligheidscultuur (Just Culture)
Daarnaast gaan we in gesprek over de doelen die we gezamenlijk nastreven in relatie tot de veiligheid in de luchtvaart.
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je het definitieve programma.

Vragen?

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties voor het programma dan kunt u een mail sturen naar: [email protected]
Algemene vragen over luchtvaartveiligheid kan je stellen aan onze Safety Manager Bryan Meijers via [email protected]


We hopen op een flinke opkomst aan GA-vliegers!