Op 21 november werd de Netwerkdag Luchtvaartveiligheid gehouden in de Fokker Terminal in Den Haag. Het werd opnieuw georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Dit jaar werd er een prijs uitgereikt voor het ‘Veiligheidsinitiatief van het jaar’. Met deze nieuwe jaarlijkse prijs wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanuit het Nederlands luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP) de veiligheidscultuur binnen de luchtvaartsector stimuleren. Daarom zette ze iedereen die hier op een opvallende manier aan had bijgedragen graag in de schijnwerpers. Er waren veel mooie inzendingen, en ook de KNVvL was genomineerd voor een aantal veiligheidsinitiatieven dankzij Bondsbureau medewerker Frank Schellenberg:

1. KNVvL – Promotievideo zweefvliegen liergebieden - Frank Schellenberg
2. KNVvL – Meldtool voorvallen/ongevallen zweefvliegen - Frank Schellenberg

Helaas won de KNVvL de prijs niet, maar het was desalniettemin een waardevolle dag voor Denise Eikelenboom (voorzitter KNVvL), Frank Schellenberg en Britt Mink (Bondsbureau Medewerkers). Zij waren allemaal aanwezig.

Frank vertelt: “ Vandaag heb ik twee veiligheidsinitiatieven mogen pitchen op de Netwerkdag Luchtvaartveiligheid. De meest relevante is die van het overvliegen van lierlocaties. Ook de overheid heeft deze in de top 5 veiligheidsprioriteiten van de General Aviation opgenomen in het NLVP. In het Nationaal Actieplan Luchtvaart Veiligheid dat daaruit volgde (NALV Feb 2023) blijkt dat er nog onvoldoende is bereikt op dat vlak. De KNVvL is daarom met hulp van een Engels initiatief flink aan de bak gegaan om vliegers te informeren.”

Frank heeft informatiepakketten beschikbaar voor clubs, organisaties of vliegvelden waarin posters, folders en stickers zitten. Deze kun je aanvragen door een e-mail te sturen naar [email protected]