Gemeente Utrecht en MVC Midden-Nederland houden stand; Rechtbank verklaart bezwaar omwonende ongegrond

Op 17 januari heeft de Rechtbank Midden Nederland uitspraak gedaan in het hoger beroep dat een omwonende had aangespannen tegen de Gemeente Utrecht (verweerder) en Modelvliegclub Midden-Nederland als derde partij. KNVvL-jurist Ronald Schnitker heeft in deze zaak opgetreden als gemachtigde namens de modelvliegclub.

De zaak sleept al sinds juli 2018: de eiser wilde bij de Modelvliegclub een dwangsom invorderen en tegelijk een nieuwe dwangsom opleggen. Dit vanwege vermeend overtreden van de door de gemeente Utrecht afgegeven omgevingsvergunning. In de herfst van datzelfde jaar is dit verzoek afgewezen door de Gemeente Utrecht. Het daarop weer ingediende bezwaar is in januari 2019 ongegrond verklaard, weer door de Gemeente Utrecht.

Hierop heeft de eiser tegen het al bestreden besluit ook een beroep ingesteld bij de Rechtbank. Onder andere op basis van de 147 controles door toezichthouders ter plaatse, waarbij nooit een overtreding van de voorschriften is geconstateerd, is de rechtbank tot een besluit gekomen: het beroep is nu ongegrond verklaard. Hiermee is hopelijk een einde gekomen aan deze juridische strijd en kunnen de leden van de Modelvliegclub zonder zorgen verder vliegen op hun mooie stek.

Hieronder is de uitspraak van de Rechtbank in zijn geheel te lezen.

Bestand Type Grootte
20200121 de Rechtspraak Rechtbank Midden Nederland pdf 1,19 MB