BOSA

Is jouw club van plan te (ver)bouwen? Mogelijk komen jullie in aanmerking voor een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Via de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie moet een sportclub aan een aantal voorwaarden voldoen. Je club beschikt bijvoorbeeld over een SBI-code die begint met de cijfers 93.1 en het subsidiebedrag moet hoger zijn dan € 5.000, waarbij de subsidie 20% is van de totale kosten. Vanaf 1 januari wordt het subsidiebedrag verlaagd naar € 2.500, waardoor dus ook de totale kosten lager kunnen uitvallen.

Als de plannen betrekking hebben op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving, kan een club in aanmerking komt voor 10% extra subsidie.

Meer informatie

Voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie ga je naar de website van het Ministerie VWS.