Op 25 januari is door de bij vliegveld Teuge betrokken partijen een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend. Het MoU heeft betrekking op het regelen van valschermspringen op Teuge tot aan de opening van de luchtverkeersroutes van Vliegveld Lelystad. Een van deze ontwerproutes heeft een sterk beperkende invloed op het parachutespringen op Teuge. Gezien het belang van het Nationaal Parachutisten Centrum Teuge (NPCT) voor het parachutespringen in Nederland en de exploitatie van het vliegveld Teuge, zijn de zes betrokken partijen in deze kwestie overeengekomen maatwerkafspraken vast te leggen.

Doel MoU
De MoU heeft tot doel tot aan de luchtruimherziening het valschermspringen zoveel als mogelijk te kunnen blijven accommoderen. Ook is in het memorandum vastgelegd dat vliegveld Teuge en NPCT zullen worden betrokken bij het proces van de luchtruimherziening.

Voorbeeld
NPCT en KNVvL zijn tevreden over de kernpunten in deze MoU en blij met de positieve en betrokken wijze daarop dit proces is doorlopen. Ook de heer Dronkers, Directeur-Generaal Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, roemde de manier waarop deze MoU tot stand is gekomen en gaf aan dat dit als voorbeeld zou kunnen dienen voor andere luchtruimkwesties. KNVvL-directeur Ronald Termaat is het daarmee eens: "alle betrokken partijen consulteren is één ding. Het is zeer prettig te vernemen dat de input van de belanghebbenden daarna ook daadwerkelijk wordt vastgelegd in een memorandum met een breed draagvlak. Dat is een goed voorbeeld van hoe je een gezamenlijke visie vaststelt en daarna samen een praktische oplossing vindt waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden."

Compromis
Uiteraard is deze MoU een compromis; in potentie blijft de ontwikkeling van Lelystad een bedreiging voor het parachutespringen op Teuge, alsook voor luchtsporten in Nederland en de lichte luchtvaart op Lelystad. We juichen toe dat door dit document het belang van het Nationaal Parachutisten Centrum Teuge wordt erkend.

Ondertekenaars
Op de foto hieronder de ondertekenaars namens de belanghebbende partijen:
- Nationaal Parachutisten Centrum Teuge
- Luchthaven Teuge
- Luchtverkeersleiding Nederland
- Commando Luchtstrijdkrachten
- Lelystad Airport
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat