Afgelopen 17 juni heeft Martin Schröder uit handen van KNVvL-voorzitter Maarten Haverkamp het KNVvL-erelidmaatschap uitgereikt gekregen. Het erelidmaatschap was hem al toegekend tijdens de Ledenraadsvergadering van november 2019, maar de uitreiking kon door omstandigheden niet eerder plaatsvinden. Martin ontvangt het erelidmaatschap als dank voor zijn bijdrage aan de Nederlandse luchtvaart in het algemeen en de vele en langdurige diensten die hij als lid van de Raad van Advies heeft verleend aan de KNVvL. Hij is met zijn brede kennis, grote inzet, betrokkenheid voor de gehele luchtvaartwereld het voorbeeld van de verbinding tussen General Aviation - commerciële luchtvaart.

Uitreiking

Bij de uitreiking sprak Maarten Haverkamp over Martin: 'Jouw verdiensten liggen erin dat je voor velen de verpersoonlijking bent van waar de KNVvL voor staat: de bevordering van de luchtvaart.' Zoveel mogelijk willen vliegen, de gemene deler van Martin met de KNVvL en onze leden, werd geïllustreerd door een anekdote. Na het behalen van zijn vliegbrevet in 1950, beëindigde Martin al snel zijn carrière bij de luchtmacht. In die tijd vloog een piloot maar gemiddeld zeven uur per maand en dat vond Martin veel te weinig. Als KNVvL zijn we dankbaar dat Martin, als 'pater familias' van de Nederlandse luchtvaart, met zijn optimisme en scherpe blik ons erelid en lid van de Raad van Advies wil zijn.

Dankwoord

Het moment van uitreiking was niet toevallig, de 90e verjaardag van het luchtvaarticoon was hiervoor de perfecte gelegenheid. Onder toeziend oog van vele luchtvaartprominenten ontving Martin Schröder onze handgeschreven oorkonde en was er een fraaie bos bloemen voor zijn echtgenote Tineke. Tijdens het feest heeft Martin veel cadeaus gekregen en zijn er zelfs sterren en bruggen naar hem vernoemd. Toch stond hij in zijn dankwoord het langst stil bij de KNVvL en hoe belangrijk wij zijn voor de Nederlandse luchtvaart.

We spreken de wens uit dat Martin ons nog vele jaren wil voorzien van zijn luchtvaart- en ondernemerskennis.