Op 8 september is Marja Osinga verkozen tot voorzitter van de Commission Internationale Médico-Physiologique (CIMP) van de FAI. Marja, tevens de voorzitter van de KNVvL medische commissie, is daarmee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. Zij volgt de in augustus overleden Richard Garrison op.

Vice-voorzitter

Ruim 10 jaar geleden heeft de KNVvL Marja Osinga benoemd tot de Nederlandse afgevaardigde voor deze commissie. In de daarop volgende jaren heeft zij zich ontwikkeld tot een van de meest vooraanstaande leden. In 2016 is Marja benoemd tot vice-voorzitter van de CIMP.

CIMP

De CIMP houdt zich bezig met het bestuderen van de medische en fysiologische factoren die van invloed zijn op het presteren en het gedrag van de luchtsporters. Binnen de internationale luchtvaartgeneeskunde is de CIMP de meest toonaangevende groep van luchtvaartgeneeskundigen. Regelmatig verschijnen er publicaties van de CIMP. Onderwerpen als anti-doping beleid, preventie van ongelukken en human factors hebben de aandacht. Daarnaast ontwikkelt de CIMP ook trainingsprogramma’s en lesmateriaal. Het voorzitterschap zal veel energie vragen van Marja, maar zij is verzekerd van de steun van de KNVvL en haar medische commissie.