Op 13 november hebben Ronald Schnitker (voorzitter KNVvL), Sijmen de Vries (voorzitter afdeling Zweefvliegen KNVvL) en Ronald Termaat (directeur KNVvL) op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een gesprek gehad met I&W, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK).

Inregelperiode

Het doel van het gesprek was om van alle partijen bevestigd te krijgen dat er werd gewerkt aan een oplossing om de huidige opgelegde beperkingen in het luchtruim door het activeren van het ‘Lelystad’ luchtruim weg te nemen, of zeer sterk te limiteren. Dit gaat specifiek om de periode dat er nog geen groothandelsverkeer vanaf Lelystad Airport vliegt, de zogenoemde inregelperiode. Middels een schrijven aan de KNVvL heeft het ministerie, mede namens LVNL en CLSK, dit inmiddels bevestigd.

In de inregelperiode is er nog geen sprake van groothandelsverkeer vanaf Lelystad Airport en het zou een zeer kwalijke zaak zijn geweest als het luchtruim nu al beperkt zou worden voor een grote groep luchtruimgebruikers.

Implementatie oplossing

Ook over de periode na de komst van het groothandelsverkeer zijn principeafspraken gemaakt die moeten leiden tot een beter gebruik en eenvoudiger toegang tot het luchtruim totdat deze in de luchtruimherziening integraal wordt aangepakt.Verdere uitwerking van de concepten zal de komende periode plaatsvinden, samen met experts vanuit de KNVvL. Het doel is een oplossing geïmplementeerd te hebben voor het verschijnen van de nieuwe luchtvaartkaart op 30 maart 2020.

Goede richting

De vertegenwoordigers van de KNVvL zien het gesprek als een stap in de goede richting om het luchtruim voor alle gebruikers optimaal beschikbaar te houden of opnieuw te maken.