Op 18 november vond de najaarsvergadering plaats van onze Ledenraad. Tijdens deze digitale meeting is Maarten Haverkamp als nieuwe voorzitter van onze vereniging gekozen. Maarten volgt hiermee Ronald Schnitker op die 9 jaar lid was van het hoofdbestuur, waarvan de laatste 5 jaar als voorzitter. Ronald was helaas zelf afwezig, maar hij werd bedankt voor zijn grote inzet en betrokkenheid in de afgelopen 14 jaar.


Maarten heeft een politieke achtergrond die zeer goed van pas komt bij de KNVvL. Gedurende zijn carrière in de Tweede Kamer heeft hij zich onder meer bezig gehouden met diverse vervoers- en luchtvaartdossiers. Vice-voorzitter Harald Bresser: "Maarten kent de wegen van de overheid en begrijpt als geen ander dat je samen rond de tafel moet om zaken gedaan te krijgen. Wij zien er als Hoofdbestuur erg naar uit om met Maarten als formation leader verder aan de toekomst van de KNVvL te bouwen."


Maarten Haverkamp: "Ik ben vereerd met de benoeming door de ledenraad van de KNVvL. Ik zie het als een van mijn kerntaken om als voorzitter de diverse belangen tot een geheel te stroomlijnen en voor alle leden de KNVvL naar een hoger niveau te brengen, samen met alle bevlogen medewerkers en vrijwilligers."