Vanaf vandaag wordt AIRAC 25-01-2024 effectief. Daarin staat een wijziging van het oefengebied voor nood- en voorzorglandingen in het noorden van Groningen.

Aanpassing laagvlieggebied

De grenzen van het gebied zijn aangepast om overeen te komen met bestaande beperkingen boven het Natura2000 gebied van het waddengebied en de ontwikkeling van hoge windturbines nabij de Eemshaven. De verandering heeft geen effect op de oefenruimte die in de praktijk beschikbaar is maar sluit wel aan op de ruimtelijke ordening zoals met provincies en gemeenten is afgesproken, zo zet IenW zich in voor het behoud van de noodzakelijke oefenruimte.

Meer informatie over de wijziging

De nieuwe grenzen van het oefengebied zijn opgenomen in het AIP en terug te zien op ENR kaart 6-5.2 waarvan je hieronder een PDF treft. De wijziging wordt ook bijgewerkt op de digitale VFR kaart op VFR chart The Netherlands van LVNL en andere AIS producten.

Bestand Type Grootte
ENR kaart 6-5.2 pdf 425,321 KB