Het ontwerp en indeling van het Nederlandse luchtruim stamt nog uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. Met de (tot voor kort) toenemende drukte van het luchtverkeer is besloten de indeling van het luchtruim te herzien. De Ministeries van I&W en Defensie, LNVL, CLSK en MUAC coördineerden dit project. Alle betrokken partijen, inclusief de KNVvL, zijn geconsulteerd over hun behoeftes qua luchtruim. Dit alles heeft geleid tot een Ontwerp-Voorkeursbeslissing. Dit ontwerp bevat drie hoofdonderdelen:

  1. Een aantal beslissingen voor de nieuwe hoofdstructuur luchtruim, volgens planning te realiseren in 2024-2027.
  2. De stapsgewijze invoering van een nieuw operationeel concept, vanaf 2023.
  3. De volgende fase, waarin de aanpak wordt beschreven voor de planuitwerking.

Het ontwerp is publiekelijk opengesteld voor commentaar en te vinden via platformparticipatie.nl. Wij hebben ondertussen onze zienswijze op het ontwerp ingediend. Deze zienswijze is onder leiding van de Centrale Commissie Luchtruim KNVvL en de afdeling Operations tot stand gekomen met medewerking van vele betrokken en deskundige vrijwilligers van vliegende afdelingen.

Alle ingediende zienswijzen worden nu door het Ministerie gewogen waarna voor de zomer een reactienota en de definitieve Voorkeursbeslissing zullen worden opgesteld. Daarna zal worden gestart met de uitwerkingsfase. Wij hebben nadrukkelijk aangegeven bij deze fase op basis van gelijkwaardigheid aan de ontwerptafel te willen zitten.

Onze zienswijze en het Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening en de bijbehorende Plan-MER kun je hieronder downloaden: