Met ingang van maandag 16 september starten we met de verbouwing van het KNVvL Verenigingsbureau in Woerden. Het zal in 2 fases gebeuren: eerst de ene helft van het kantoor, vanaf half oktober de andere helft. We blijven gewoon bereikbaar!

Beschikbare ruimtes

Aangezien er steeds vaker vergaderingen van de verschillende afdelingen en haar commissies plaatsvinden in Woerden en er diverse opleidingen worden gegeven en examens worden afgenomen, steeg de vraag naar beschikbare ruimtes. De KNVvL vindt het belangrijk hieraan te kunnen voldoen, zodat de afdelingsbesturen en commissies geen kosten hebben aan het huren van vergaderruimtes en we zo min mogelijk extern opleidings- en examenruimtes dienen te huren. We zijn blij dat we na de verbouwing onze leden meer kunnen bieden ten aanzien van het gebruik maken van verschillende vergaderruimtes.

Verbouwing

De verbouwing houdt wel in, dat het reserveren van vergaderruimtes tot half november niet altijd mogelijk is. We proberen dit zoveel mogelijk op te lossen door gebruik te maken van de vergaderruimte van de NKBV (onze benedenburen), maar deze is niet altijd beschikbaar. We vragen hiervoor uw begrip.

Degenen die al een reservering hebben gemaakt voor de komende periode, worden tijdig op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen.

Officiële opening

We kijken erg uit naar het vernieuwde Verenigingsbureau en we zullen de beelden hiervan graag aan onze leden showen. Tijdens de komende Nieuwjaarsborrel zal het KNVvL Verenigingsbureau in Woerden officieel worden geopend. Foto's volgen spoedig daarna.