23 maart 2023 - Vandaag is tijdens de Amsterdam Drone Week (ADW) het KNVvL (Koninklijke NederlandseVereniging voor Luchtvaart) Position Paper U-space overhandigd aan Matthijs van Miltenburg, voorzitter van de Drone Council Nederland. Door U-space in te voeren kunnen drones zelfstandig - zonder visueel contact van de dronebestuurder - vliegen, voornamelijk in het lagere luchtruim tot 150 meter. Drones kunnen dat nu al, maar daarvoor wordt nu de toegang tot dit deel van het luchtruim ontzegd aan ander luchtverkeer. Iets wat de KNVvL, noch de dronesector, noch de overheid wenselijk vinden. Bij de ADW is ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig. Zij zullen het position paper later ook ontvangen.

In de toekomst zullen drones steeds vaker voor verschillende doeleinden worden ingezet. We zullen steeds meer met drones in het luchtruim te maken krijgen. De KNVvL vertegenwoordigt een achterban van 14.000 leden die beoefenaars van lichte luchtvaart en luchtsporters zijn. De KNVvL staat positief tegenover de invoering van U-space en de komst van drones, maar plaatst daar wel kanttekeningen bij. De bestaande vlieglocaties, belangen en vliegoperaties dienen niet in het gedrang te komen. De onbemande luchtvaart (i.c. de drones) zal altijd voorrang moeten verlenen aan de bemande luchtvaart. Ook de kosten van benodigde technische apparatuur kunnen niet op de luchtsporters worden afgewenteld. Externe financiering zal hiervoor moeten worden gevonden bij de overheid of de dronesector. Daarnaast wil de KNVvL betrokken worden bij aanvragen voor U- space en voorgestelde luchtruimwijzigingen. Er zal ook een inventarisatie moeten plaatsvinden van de gevolgen van U-space per luchtsport.

Om bovenstaande met elkaar mogelijk te maken roept de KNVvL het Ministerie van I en W op de regie te voeren op de verdere uitrol van U-space in het Nederlandse luchtruim. Anders voorziet zij een onnodige dronechaos.

Matthijs van Miltenburg, voorzitter Drone Council Nederland, krijgt het KNVvL postition paper aangeboden
Matthijs van Miltenburg, voorzitter Drone Council Nederland, krijgt het KNVvL postition paper aangeboden