Op de algemene vergadering van 24 november jl. heeft de ledenraad haar goedkeuring gegeven aan twee belangrijke documenten:

De Luchtsportagenda 2028 (versie 22/23) is afgestemd op het NOC*NSF sportbeleid. Het legt de nadruk op de KNVvL als (lucht)sportbond en bevat naast beleid, doelen en ambities diverse acties. Deze acties zetten in op het vergroten van samenwerking, organisatiekracht, competenties van vrijwilligers, het sportaanbod, toegankelijkheid van locaties, de waarde van sport(beoefening) waarmee de maatschappelijke waarde en de zichtbaarheid van luchtsporten wordt vergroot en er gezamenlijk plezier in de sport wordt beleefd. De KNVvL afdelingen zullen nadrukkelijk hierbij betrokken worden.

Bekijk de Luchtsaportagenda 2028 via de link: https://www.knvvl.nl/documente...

Het Jaarplan 2023 is eveneens aangenomen. Dit ambities van dit plan zijn uiteraard in lijn met de strategische agenda: meer luchtruim, een gekwalificeerde organisatie en expertisecentrum. Er is een veelheid aan acties benoemd, vallend onder sport, operations, veiligheid, opleidingen, public affairs, marketing PR, alsook luchtruim- juridische en luchtvaart medische zaken. De ambitie van het bureau, personeel en ledenservice worden ook belicht. De uitvoering van het jaarplan ligt bij het bureau, afdelingen, vrijwilligers en het hoofdbestuur als eindverantwoordelijk.

Lees het Jaarplan 2023 via de link: https://www.knvvl.nl/documente...