Op woensdag 8 juli vond de voorjaarsvergadering plaats van onze Ledenraad. Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 kon de vergadering eerder dit jaar niet doorgaan. De opkomst was buitengewoon groot, het vereiste quorum van aanwezige leden werd dan ook ruimschoots gehaald.

Highlights

  • De Ledenraad heeft onder voorwaarde zijn goedkeuring verleend aan het financieel verslag 2019.
  • De Ledenraad heeft het Jaarverslag 2019 goedgekeurd.
  • Penningmeester Hendrik Kort en bestuurslid Cees Kamminga zijn afgetreden.
  • De Ledenraad heeft zijn goedkeuring verleend aan de toetreding van vier nieuwe leden tot het Hoofdbestuur.
  • Voorzitter Ronald Schnitker en bestuurslid Marion Rozema zullen ook aftreden. Dit zullen zij doen tijdens de najaarsvergadering van de Ledenraad.
  • De activiteiten uit het jaarplan 2020 zijn toegelicht door directeur Ronald Termaat.

Nieuwe bestuursleden

  • Harald Bresser, vice-voorzitter.
  • Harald Roskam, penningmeester.
  • Carel Esser, lid.
  • Elsedien de Groot, lid.