De regels van de FAI vereisen dat voor de afgifte van KNVvL FAI sportlicenties aan buitenlanders zij tenminste 185 per jaar woonachtig in Nederland zijn, aan te tonen door een officieel document. Voor Nederland is dit een uittreksel uit de Basis Registratie Personen, BRP. Alle buitenlanders met een sportlicentie krijgen per email bericht dat zij hieraan moeten voldoen. Als zij dit niet doen worden hun sportlicenties niet geuploaded in de FAI sporting licence database en kunnen zijn ook niet deelname aan NK's en internationale wedstrijden in hun luchtsport. Dit proces zal jaarlijks worden herhaald.