Het KNVvL hoofdbestuur (HB) heeft slechts een beperkte verhoging van 5% voorgesteld om door te voeren voor de algemene contributie. Ondanks de kostenverhogingen waar ook de KNVvL mee wordt geconfronteerd. Zoals als gevolg van de hoge inflatie in 2022, de loonstijging conform CAO in 2023 (+3,8%) en het hanteren van de Consumenten Prijs Index (wat in het Huishoudelijk Reglement is aangegeven in artikel 83.2). Over 3 jaar gezien bedraagt de verhoging slechts 2.7%:

2021 - 0%
2022 - 3.1%
2023 - 5%

** Gemiddeld een verhoging van +2.7% **

Het voorstel van het HB is besproken op het penningmeesteroverleg van alle afdelingen op 14 september, in het HB overleg van 17 oktober en het voorzittersoverleg van 20 oktober. Op 24 november 2022 is de contributieverhoging officieel vastgesteld door de KNVvL ledenraad.

Klik op de link: https://www.knvvl.nl/lidmaatsc... voor de nieuwe contributie per afdeling in 2023. Heb je vragen over je contributie voor het nieuwe jaar, mail dan naar [email protected].

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Dat kan tot 1 december 2022 per mail ([email protected]) of brief. Telefonisch opzeggen is helaas niet mogelijk.