Op 21 september maakte de KNVvL bezwaar bij het ministerie inzake de op 7 november in te voeren luchtverkeersleiding op Lelystad en wijziging van luchtruimstructuur. Dit deed zij samen met de GA partners AOPA en NACA. Hiertoe voerden wij diverse argumenten aan ter onderbouwing.

Beperkingen

De instelling van luchtverkeersleiding lijkt zeer voorbarig, er vliegt nog geen enkele airliner vanaf dit vliegveld. Wanneer dit gaat gebeuren is vooralsnog onbekend, maar zeker niet voor april 2020. De KNVvL was ook verrast door dit bericht. Hier is door de overheid en LVNL achter de schermen aan gewerkt zonder dat de KNVvL hierbij betrokken was om de gevolgen van deze wijzigingen voor GA te beperken. Met het instellen van de CTR en invoering van luchtverkeersleiding wordt de capaciteit voor de GA ernstig beperkt. Dit geldt voor GA op en rond het vliegveld, maar zeker ook voor een aanzienlijk deel van het luchtruim in oost Nederland. Zo wordt de ondergrens van de Nieuw Milligen TMA (in de weekenden) verlaagd van FL095 naar FL055 en heeft deze TMA luchtruim klasse D waar nu nog klasse E geldt. Dit is verzwaring van de luchtruimklassifcatie die serieuze beperkingen kan opleveren voor GA.

Reactie ministerie

De reactie van het ministerie is voornamelijk terug te voeren op het belang van de veiligheid voor het voorziene groot handelsverkeer op Lelystad. Verder worden beloften gedaan om te onderzoeken hoe de impact van klasse D op GA luchtverkeer gemitigeerd kan worden en hoe het bestaande GA verkeer op het veld geaccommodeerd kan blijven worden. Ook worden kosten van luchtverkeersleiding vooralsnog niet doorberekend. Tenslotte wordt er geconcludeerd dat LVNL en CLSK er alles aan hebben gedaan om de verschillende belangen zo goed mogelijk te kunnen verenigen, waarbij veiligheid in de transitiefase wordt gehandhaafd.

Bezwaar

Er kan dan ook gesteld worden dat het gezamenlijke bezwaar niet geleid heeft tot een aanpassing van de genomen ministeriële besluiten. De gedane beloften tot onderzoeken geven ook geen zekerheid. Bottom line is dat er per 7 november beperkingen gelden voor GA luchtverkeer op en bij vliegveld Lelystad. Er worden nog gesprekken gevoerd met LVNL/CLSK om de negatieve effecten zo veel als mogelijk weg te nemen.