Op donderdag 13 februari heeft de officiële kick-off plaatsgevonden van de Nationale Taskforce Airspace Infringements bij LVNL op Schiphol. Eerder zijn ook al initiatieven geweest met als doel het aantal Infringements terug te dringen. Aanvankelijk heeft dit ook tot een lichte daling geleid, maar helaas zet deze trend niet verder door.
De overheid, LVNL, maar ook de sector zijn hier niet tevreden over. Vandaar dat er opnieuw stevig wordt ingezet om weer op de dalende lijn terecht te komen.

Samenstelling Taskforce

De Taskforce bestaat uit een stuurgroep en twee werkgroepen. Vertegenwoordigt zijn o.a. het ministerie I&W, IL&T, LVNL, CLSK, luchtvaartmaatschappijen en de GA Sector. De KNVvL, AOPA en NACA nemen actief deel aan deze werkgroepen. Zaken als vluchtvoorbereiding, elektronische hulpmiddelen, toegankelijkheid van vluchtinformatie en logische luchtruimstructuur met bijvoorbeeld landmarks begrenzingen zijn een greep aan onderwerpen die beet zullen worden gepakt.

Insteek KNVvL

De insteek van de KNVvL is duidelijk: het aantal airspace infringements moet zeker omlaag want dit gaat immers over vliegveiligheid. Maar we willen ook zoveel mogelijk vrij luchtruim behouden zonder allerlei lastige en complexe luchtruim structuren. Juist die complexiteit, grote mate van beperkingen en onoverzichtelijkheid zijn belangrijke oorzaken van Airspace Infringements. Uiteraard speelt ook de vlieger een belangrijke rol en dus is het zaak om hem of haar zo goed mogelijk met opleiding en duidelijke informatie de lucht in te laten gaan.