Kick off bij de KNVvL in Woerden! Het eerste seminar voor alle Display Authorisation (DA) Evaluators, onder leiding van het kersverse DA-Committee. Dit alles voor een goed geborgde uitgifte van DA's (vertoningslicenties) door het KNVvL Examinering Instituut (KEI). Deze vertoningslicenties zijn verplicht voor alle deelnemers aan bijvoorbeeld airshows of demo's. Op de agenda van het seminar stonden zaken als regelgeving, aanvraagprocedures en organisatie.

DA-opzet

De DAC bestaat uit voorzitter Theun Miedema, Hendrik-Jan van Overvest en Steve van Dijck en zij zijn onder andere belast met het up to date houden van de geldende regelgeving, organiseren van seminars en de aanstelling van DAE's.
De DAE nemen de examens af voor de verkrijging van een DA-bevoegdheid. Ook voor alle DA bevoegdheidhouders zullen binnenkort seminars worden georganiseerd, waarbij regelgeving en uiteraard veiligheid belangrijke onderwerpen zullen zijn.

Wat is een DA?

In een Display Authorisation (DA) is vastgelegd dat de piloot met een bepaald(e klasse) toestel, op een bepaalde hoogte, bepaalde manoeuvres eventueel in een bepaalde formatiegrootte mag uitvoeren. Wordt deze DA verstrekt, dan kan je deze piloot zijn vliegkunsten bewonderen op bijvoorbeeld een vliegshow of demo.

KNVvL Examinering Instituut (KEI)
Het KEI draagt zorgt voor de administratieve afhandeling van een DA. Meer informatie vind je op www.brevet.aero, de website van het KEI. Heb je vragen over dit onderwerp, stuur dan een mail naar kei@knvvl.nl.

Foto
Op de foto hieronder het bijna complete DA-team: de leden van de DAC, de DAE's en het ondersteunende team vanuit het verenigingsbureau van de KNVvL.