Tijdens het Open Huis van de KNVvL op 4 februari, werd de allerhoogste KNVvL-onderscheiding uitgereikt: ir. Fred Abbink ontving uit handen van KNVvL-voorzitter Ronald Schnitker de Medaille in Goud.

Deze onderscheiding wordt toegekend 'voor uitzonderlijke verdiensten jegens de Vereniging en/of de Lucht- of Ruimtevaart in het algemeen'.

Fred Abbink heeft zich vele jaren vol overgave ingezet voor de luchtvaart met name op het vlak van luchtvaartwetenschappen. Hij was voorzitter van de afdeling Luchtvaartwetenschappen, organisator van en spreker tijdens vele conferenties en symposia, veelal onder de vlag van de KNVvL. Fred Abbink is vanaf 1994 lid geweest van de Raad van Advies van de KNVvL.

De Commissie Onderscheidingen heeft daarom positief geadviseerd om Fred Abbink de Medaille in Goud toe te kennen. Bij de medaille hoort een handgeschreven oorkonde, deze is zelfs voorzien van een KNVvL-zegel. Mevrouw Abbink ontving een fraaie bos bloemen.

Tijdens zijn dankwoord gaf de oud-directeur van het NLR aan enorm verrast en vereerd te zijn met deze onderscheiding.

Fred Abbink met oorkonde en medaille, rechts KNVvL-voorzitter Ronald Schnitker
Fred Abbink met oorkonde en medaille, rechts KNVvL-voorzitter Ronald Schnitker