Het Ministerie IenW had in 2016 al de uitfasering van NDB en VOR bakens aangekondigd. Deze bakens hebben immers een eindige levensduur en zijn nauwelijks meer te onderhouden. Ook past dit in Europese harmonisatie.

Als opvolging hiervan staat de invoering van Performance Based Navigation, PBN gepland. De KNVvL is hierover al geruime tijd in overleg met het Ministerie en LVNL, het initiële plan voor de invoering PBN bevatte nogal wat praktische haken en ogen, o.a. op de punten opleidingen, examens, conversietraining en kosten. Hierna is vervolgens door de overheid een gebruikersonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan heeft LVNL haar plannen bijgesteld teneinde o.a. de luchtsporten en de GA tegemoet te komen.

Ten opzichte van de originele plannen is het volgende bijgesteld:

  • De VOR stations SPL, RTM, EEL en MAS blijven voortbestaan en worden de komende jaren geheel vernieuwd. Hierdoor wordt ook conventionele IFR training voor de toekomst zeker gesteld.
  • Naar VOR HDR wordt nog aanvullend onderzoek gedaan met betrekking tot helikopters, GA en andere gebruikers voordat een beslissing wordt genomen.
  • Overige VOR en NDB bakens worden uitgefaseerd.
  • De aanvang van de uitfasering is uitgesteld van 2017 naar 2019 teneinde gebruikers in staat te stellen zich hierop adequaat voor te bereiden.
  • De ambitie is om per ultimo 2020 de uitfasering af te ronden waarbij de routestructuur in de EHAM FIR geheel op PBN zal zijn gebaseerd.
  • Vier VOR stations (RKN, HSD, HDR, SPY/PAM/AMS) en alle DME bakens blijven in stand en worden onderdeel van een nationaal backup plan (minimum operating network). Dit volgens deze tabel: