De KNVvL moedigt alle leden aan gebruik te maken van de internetconsultatie over de Europese Verordening (EU) 376/2014.

Het voorkomen en terugdringen van vliegtuigongevallen wordt aangepakt door feedback en lessen te trekken uit gebeurtenissen die een vliegtuig, de inzittenden of andere personen in gevaar kunnen brengen. Verordening (EU) 376/2014 heeft tot doel te zorgen voor de rapportage van die veiligheidsinformatie met betrekking tot de burgerluchtvaart, alsmede voor de verzameling, opslag, bescherming, uitwisseling, verspreiding en analyse ervan. De internetconsultatie is bedoeld om de mening van een zo breed mogelijk spectrum van belanghebbenden te vatten over de vragen met betrekking tot de belangrijkste evaluatiecriteria. De informatie die tijdens deze raadpleging is verzameld zal worden gebruikt bij de beoordeling of de verordening haar doelstellingen blijft bereiken en in welke mate deze heeft bijgedragen tot het verminderen van het aantal vliegtuigongelukken.

Internetconsultatie

De internetconsultatie is open tot 30 januari 2020.