De KNVvL heeft samen met LVNL en CLSK een werkgroep gevormd met als doel om alle zogenaamde Aerial Sporting Areas in Nederland beter in kaart te brengen inclusief contactinformatie. Het gaat dan met name om zweefvlieg, scherm en delta lierterreinen en para dropzones. Er gaat in de (nabije) toekomst ook een interactieve VFR kaart komen waarop te zien gaat zijn welke gebieden (daadwerkelijk) actief zijn. Deze informatie moet makkelijk bereikbaar en het liefst in een oogopslag beschikbaar zijn voor alle mede-luchtruim gebruikers.

Voorvallen

De directe aanleiding is de toename van het aantal voorvallen, waarbij luchtruim gebruikers door actieve liergebieden (zweef/scherm/delta) en dropzones heen vliegt. Betere actieve en correcte informatievoorziening moet een bijdrage gaan leveren deze incidenten terug te dringen.